Home
 
 
Samenwerking
 
 
Vergoeding
 
  Contact  
     
 

 

Vergoeding zorgverzekeraars

Vanaf 2013 is de vergoeding van de diëtist opgenomen in de basiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basiszorg. Als het eigen risico nog niet voldaan is, komen de kosten voor uw eigen rekening, tenzij u een aanvullende verzekering heeft waarin de kosten worden gedekt. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar is er geen sprake van eigen risico. De gedeclareerde behandeltijd omvat behalve direct contact ook de tijd die nodig is voor uitwerking van het dieetadvies . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u voor een aantal ziektekostenverzekeraars een schriftelijke verwijzing van een arts nodig. Check de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Voor A, B en HP-sporters

In het medisch topsportpakket van Zilveren Kruis Achmea is sportdiëtetiek opgenomen. Er worden twee consulten door NOC*NSF vergoed, waarbij de eerste een intake is en de tweede een controle.

Behandeltijd

De behandeltijd die in rekening wordt gebracht, bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent
  2. de uitwerktijd van uw individueel dieetadvies ofwel indirecte tijd

Annuleren afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Van niet nagekomen afspraken wordt een no-show tarief in rekening gebracht.

 
 
Alle rechten voor behouden © www.lefdenbosch.nl